Pobyt

Jak probíhá pobyt v našem centru?

  1. Pobyt zahájíme srdečným uvítáním v našem centru. Poté vás přivedeme do speciálně upravené chaty, která je navržená tak, aby poskytovala úplnou tmu, čímž se eliminuje vizuální stimulace a umožní vám se plně soustředit na vaše vnitřní prožívání. Chaty jsou vybaveny světly, takže se můžete kdykoli rozhodnout terapeutický proces ukončit.

  2. V prvních chvílích nastává uvolnění od vnějších omezení, jako jsou sociální role, očekávání okolí nebo vlastní předsudky. Toto uvolnění vám pomůže lépe pochopit své skutečné potřeby a touhy, také nastává dlouhý a kvalitní spánek a odpočinek.

  3. Ve tmě začnete vnímat své vnitřní prožívání intenzivněji. Nedostatek vizuálních podnětů umožňuje zesílení vnímání jiných smyslů a prohloubení vnitřního zrání.

  4. Během celé terapie vám je k dispozici průvodce, který má v procesu významnou roli. Poskytuje bezpečné a podporující prostředí, ve kterém můžete prozkoumat své myšlenky, pocity a vzpomínky. Umožní vám volně projevovat své emoce a poskytne podporu v procesu sebeobjevování.

  5. Nyní se vytvořil prostor pro práci s emocemi a traumaty, které byly potlačeny nebo pro vás byly obtížné vyjádřit. Ve tmě se můžete cítit bezpečněji a volněji vyjadřovat své pocity, což vás posouvá k hlubšímu zpracování emocionálních zkušeností.

  6. Průvodce vám může pomoci s různými meditačními a relaxačními technikami, které pomohou překonat stres, úzkost nebo napětí. 

  7. Po skončení terapie je důležité aby jste měli možnost reflektovat nad svými prožitky a zkušenostmi. Přesně od toho je zde pro vás chata „doznívání“, ve které můžete integrovat své poznatky do svého života a podpořit proces dalšího růstu a sebepoznání.

Často kladené dotazy.

Jídlo vám obstarává váš průvodce, který denně chystá čerstvé vegetariánské pokrmy. Také máte v chatách k dispozici ořechy a ovoce. Speciální přání vám také zajistí průvodce, jako třeba nákup nebo stravu obohacenou o maso. Vše záleží na domluvě a preferencích jednotlivce. Často se stává, že během pobytu opadá potřeba jíst, a tak opatrovník chodí dle vaší potřeby.

7 nocí ve tmě poskytuje dostatečný prostor pro hlubokou transformaci a sebereflexi, přičemž zachovává rovnováhu mezi intenzitou zážitků a možností postupné adaptace na tmavé prostředí.

V našem centru jsme již přivítali mnoho klientů různých postavení, od učitelek po ředitele. Nevytváříme škatulky pro naše klienty. Naše dveře jsou otevřeny každému, kdo cítí potřebu zpomalit, ponořit se do vlastního nitra a prozkoumat záhyby své mysli. Bez ohledu na váš věk, pohlaví, povolání nebo životní situaci, jsme tu pro vás. Každý, kdo touží po podpoře a pochopení, je v našem terapeutickém centru vítán.

Při terapii tmou v našem centru máte každý den možnost využít služby průvodce tmou. Průvodce tmou je vám k dispozici ve vámi stanovém čase. Pokud si přejete, může s vámi zůstat a popovídat si. Průvodce poskytuje bezpečné prostředí pro jakoukoli konverzaci. Můžete mu sdělit své myšlenky, pocity nebo obavy a on vás vyslechne, poskytne zpětnou vazbu, zda si jí budete přát či můžete zvolit téma o kterém bude průvodce povídat naopak vám. Nicméně pokud se rozhodnete pro samotnou terapeutickou práci, nebudete rušeni.

Krátce po výstupu ze tmy je vhodné dát tělu čas adaptovat se na světlo, které může být nyní intenzivnější. Proto doporučujeme postupně zvyšovat intenzitu osvětlení a dávat pozor na příznaky přecitlivělosti na světlo. Pokud možno, je také dobré vycházet ven a pohybovat se na čerstvém vzduchu, což může pomoci s adaptací na nové podněty.

Delší doba po terapii tmou pak může být obdobím integrace nových poznatků a zkušeností. Můžete si klást otázky jako:

  • Jaké změny jsem v sobě zaznamenal/a?
  • Jaké nové pohledy na svět jsem získal/a?
  • Jak mohu využít tyto poznatky a dovednosti ve svém každodenním životě?

Po terapii je vám tu stále k dispozici průvodce, který s vámi nové zkušenosti probere a pomůže vám ke změně životního stylu či postojů.

Poznejte náš tým.

Náš tým je tvořen celkem dvěma opatrovníky, současně spolupracujeme s dvěma odoborníky z oblasti psychologie a fyziologie z Ostravské univerzity Mgr. Markem Malůšem, Ph.D. a RNDr. Pavolem Švorcem, PHD.

Roman

Zakladatel centra

Na terapii tmou mne fascinuje především její jednoduchost v souvislosti s její vysokou účinností, včetně dlouhodobého, částečně i trvalého pozitivního dopadu.

Roman

Spolumajitel

Na terapii tmou mne fascinuje především její jednoduchost v souvislosti s její vysokou účinností, včetně dlouhodobého, částečně i trvalého pozitivního dopadu.

Roman

Opatrovník

Na terapii tmou mne fascinuje především její jednoduchost v souvislosti s její vysokou účinností, včetně dlouhodobého, částečně i trvalého pozitivního dopadu.

Naplánujte si nezapomenutelný zážitek ve tmě ještě dnes.

Můžeme vám pomoci přizpůsobit pobyt dle vašich požadavků. 

Přejít nahoru