Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR)

1. Úvod

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vám poskytuje informace o tom, jak vaše osobní údaje shromažďujeme, používáme a chráníme. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá a dodržujeme všechny příslušné zákony a předpisy, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

2. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je:

 • Roman Barták
 • Kozlovice 220, 739 47, Kozlovice
 • IČO: 67186009
 • E-mail: info@terapietmou.eu
 • Telefon: +420 724 104 976
 • Telefon: +420 725 105 873

3. Shromažďované osobní údaje

Shromažďujeme následující osobní údaje:

 • Identifikační údaje (jméno, příjmení)
 • Kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, adresa)
 • Technické údaje (IP adresa, cookies)
 • Další údaje poskytnuté při komunikaci nebo při využívání našich služeb

4. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za následujícími účely:

 • Poskytování našich služeb a produktů
 • Komunikace s vámi
 • Marketingové účely (zasílání newsletterů, propagačních materiálů)
 • Zlepšování našich služeb a uživatelské zkušenosti
 • Splnění právních povinností

5. Právní základ zpracování

Osobní údaje zpracováváme na základě:

 • Plnění smlouvy
 • Souhlasu subjektu údajů
 • Plnění právních povinností
 • Oprávněného zájmu správce

6. Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

7. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s následujícími kategoriemi příjemců:

 • Naši zaměstnanci a spolupracovníci
 • Poskytovatelé služeb (např. IT služby, marketingové agentury)
 • Orgány veřejné moci, pokud to vyžaduje zákon

8. Práva subjektů údajů

Máte právo:

 • Na přístup k osobním údajům
 • Na opravu nepřesných údajů
 • Na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)
 • Na omezení zpracování
 • Na přenositelnost údajů
 • Vznést námitku proti zpracování
 • Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

9. Bezpečnost osobních údajů

Přijímáme veškerá technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo poškozením.

10. Změny prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení může být čas od času aktualizováno. O případných změnách vás budeme informovat prostřednictvím našeho webu.

11. Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy nebo požadavky týkající se ochrany vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na info@terapietmou.eu.

cs_CZCzech
Přejít nahoru