Obchodní podmínky

Formality před zakoupením pobytu

1. Rezervace a platba

Rezervace pobytu ve tmě musí být provedena předem prostřednictvím oficiálního rezervačního systému.

Klient je povinen uhradit platbu za pobyt v plné výši předem, aby si zajistil rezervaci.

Platba za pobyt ve tmě je nevratná a nelze ji vrátit s výjimkou situací uvedených v následujícím bodě.

2. Zrušení rezervace

Pokud klient potřebuje zrušit svou rezervaci, musí to učinit nejpozději 48 hodin před plánovaným datem pobytu.

Pokud klient zruší rezervaci více než 48 hodin před plánovaným datem pobytu, má nárok na vrácení 50 % zaplacené částky.

Zrušení rezervace méně než 48 hodin před plánovaným datem pobytu neopravičeně znamená ztrátu celé zaplacené částky.

3. Úprava rezervace

Pokud klient potřebuje změnit datum pobytu ve tmě, měl by o tom informovat provozovatele co nejdříve.

Úprava rezervace je povolena pouze v souladu s dostupností termínů.

4. Věkové omezení

K pobytu ve tmě je třeba dosáhnout minimálního věku 18 let.

5. Bezpečnostní pokyny

Klient je povinen dodržovat všechny bezpečnostní pokyny poskytnuté provozovatelem.

Klient bere na vědomí, že pobyt ve tmě může vyžadovat určitou míru přizpůsobení a ohleduplnosti.

6. Zdravotní stav

Klient bere na vědomí, že pobyt ve tmě může mít vliv na některé zdravotní stavy, jako je klaustrofobie nebo úzkost.

Klient je povinen informovat provozovatele o jakýchkoli zdravotních problémech, které by mohly ovlivnit jeho schopnost účastnit se pobytu ve tmě.

7. Zodpovědnost za majetek

Klient je zodpovědný za svůj osobní majetek během pobytu ve tmě.

Provozovatel není odpovědný za ztrátu, poškození nebo krádež majetku klienta.

8. Omezení zodpovědnosti

Klient bere na vědomí, že pobyt ve tmě může být emocionálně náročný.

Provozovatel nenese odpovědnost za žádné emoční nebo psychické následky pobytu ve tmě.

9. Práva provozovatele

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí služby nebo vyloučit klienta, který nedodržuje pravidla pobytu ve tmě nebo ohrožuje bezpečnost ostatních účastníků.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od okamžiku provedení rezervace a jsou považovány za akceptované klientem.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

Tato pravidla a podmínky jsou zavedena za účelem zajištění plynulého a bezpečného průběhu pobytu ve tmě a zároveň ochrany zájmů klientů i provozovatele.

Přejít nahoru