Obchodní podmínky

Formality před zakoupením pobytu

1. Rezervace a platba

Rezervace pobytu ve tmě musí být provedena předem prostřednictvím oficiálního rezervačního systému.

Klient je povinen uhradit zálohu za pobyt ve výši 50% předem, aby si zajistil rezervaci, nejpozději však do 3 dnů od rezervace. Druhá platba musí být připsaná nejpozději den před nástupem na pobyt a to na bankovní účet poskytovatele, který je zaslán včas e-mailem.

Platba za pobyt ve tmě je nevratná a nelze ji vrátit s výjimkou situací uvedených v následujícím bodě.

2. Zrušení rezervace

Pokud klient potřebuje zrušit svou rezervaci, musí to učinit nejpozději 30 dní před plánovaným datem pobytu.

Pokud klient zruší rezervaci více než 30 dní před plánovaným datem pobytu, má nárok na vrácení 100% zaplacené částky.

Zrušení rezervace méně než 30 dní před plánovaným datem pobytu znamená ztrátu 100 % zaplacené částky.

3. Úprava rezervace

Pokud klient potřebuje změnit datum pobytu ve tmě, musí požádat provozovatele terapie v nejkratším možném termínu.

Úprava rezervace je povolena pouze v souladu s dostupností termínů.

4. Věkové omezení

K pobytu ve tmě je třeba dosáhnout minimálního věku 18 let.

5. Bezpečnostní pokyny

Klient je povinen dodržovat všechny bezpečnostní pokyny poskytnuté provozovatelem.

Klient bere na vědomí, že pobyt ve tmě může vyžadovat určitou míru přizpůsobení a ohleduplnosti.

6. Zdravotní stav

Klient bere na vědomí, že pobyt ve tmě může mít vliv na některé zdravotní stavy, jako je klaustrofobie nebo úzkost.

Klient je povinen informovat provozovatele o jakýchkoli zdravotních problémech, které by mohly ovlivnit jeho schopnost účastnit se pobytu ve tmě.

7. Zodpovědnost za majetek

Klient je zodpovědný za svůj osobní majetek během pobytu ve tmě.

Provozovatel není odpovědný za ztrátu, poškození nebo krádež majetku klienta.

8. Omezení zodpovědnosti

Klient bere na vědomí, že pobyt ve tmě může být emocionálně náročný.

Provozovatel nenese odpovědnost za žádné emoční nebo psychické následky pobytu ve tmě.

9. Práva provozovatele

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí služby nebo vyloučit klienta, který nedodržuje pravidla pobytu ve tmě nebo ohrožuje bezpečnost ostatních účastníků.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od okamžiku provedení rezervace a jsou považovány za akceptované klientem.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

Tato pravidla a podmínky jsou zavedena za účelem zajištění plynulého a bezpečného průběhu pobytu ve tmě a zároveň ochrany zájmů klientů i provozovatele.

Přejít nahoru