Proč je 7 dní terapie ideální?

 

V posledních týdnech se několikrát objevil dotaz na možnost pětidenního pobytu v našem terapeutickém centru. Dříve jsme takové krátkodobé pobyty nabízeli, ale po dlouhých letech zkušeností jsme dospěli k závěru, že sedmidenní pobyt je opravdu ideální.

Naše rozhodnutí je podpořeno zkušenostmi našich klientů, kteří po pětidenním pobytu často uváděli, že jsme měli pravdu, když jsme je přesvědčovali o výhodách delšího pobytu. Je pravda, že vstup do tmy představuje pro mnoho našich klientů vstup do neznáma, což logicky vyvolává obavy z délky pobytu.

Nicméně, z našich pozorování vyplývá, že každý další den strávený ve tmě přináší klientům větší pohodlí a pochopení. Je klíčové si uvědomit, že tma má svůj vlastní rytmus. Během šesti celých dní ve tmě lze pozorovat tři fáze, každá trvající dva dny.

První dva dny jsou obvykle věnovány adaptaci na pobyt ve tmě a hledání osobního denního režimu. Mnoho klientů si v této fázi všimne, jak jim tma pomáhá k hlubšímu a kvalitnějšímu spánku. Druhá fáze, která trvá další dva dny, je často charakterizována zásadními posuny a uvědoměními. Někteří klienti mají pocit, že dosáhli toho, pro co sem přišli. Avšak poslední dva dny umožňují tato uvědomění prohloubit a nahlédnout na ně z různých úhlů.

Z mých zkušeností vyplývá, že poslední den pobytu je často považován za nejcennější. Proto vřele doporučuji sedmidenní pobyty. Navíc, opustíte-li temnou komoru v pátek ráno, máte celé tři dny na to, abyste získané poznatky a zkušenosti integrovali do svého života a prožili jejich zásadní posun.

Přejít nahoru