SRT

Co je SRT - Spiritual Response Therapy

SRT, neboli Spiritual Response Therapy je alternativní, psychická, duchovní metoda léčení, která využívá univerzální energii pro léčení traumat z minulých životů, ze současného života a také podvědomých bloků. SRT je velmi odlišná od většiny alternativních terapií.

U SRT jde o pečlivý proces prozkoumání podvědomé mysli a duševních záznamů k odhalení skrytých bloků na zdraví, radosti ze života a na duchovním růstu, čímž pomáhá při řešení potíží v oblasti vztahů, zaměstnání i zdravotních potíží.

Vznik a historie SRT

Autorem metody Spiritual Response Therapy je Robert E. Detzler (* 4. července 1926 - †2. dubna 2013), bývalý reverend Unitářské církve z USA. Rozvíjením metody se začal zabývat v roce 1985, kdy začal spolupracovat s manželi Cameronovými a navázal na práci Davise Creeka a Leslie LeCron, kteří se zabývali hypnoterapií.

Z osmi základních slov v průběhu let vznikl komplexní systém tabulek, který umožňuje do hloubky prozkoumat a odstranit veškeré bloky. Robert E. Detzler napsal o metodě SRT celkem 3 knihy: „Cesta ke svobodě“, „Osvobození duše“, „Duchovní léčení“.

V roce 1991 byla založena Spritual Response Association (SRA) ve státě Washington, která byla následně uznána společností IRS jako veřejně prospěšná náboženská organizace zabývající se učením.

Do dnešního dne SRA vzdělává své učitele a konzultanty, kteří praktikují a šíří SRT v mnoha zemích světa.

Jak Vám SRT pomůže

Stává se Vám, že se cítíte zaseknuti, čímsi brzděni nebo omezování na Vaší životní cestě? Vzpomínáte si ještě, když jste se na svět dívali jako na kouzelné místo? Ten svět tady pořád je!

 • Pomohu Vám najít svou dětskou bezstarostnost, která zabloudila v dnešním uspěchaném světě.
 • Pomohu Vám pracovat na Vašem duchovním a osobním rozvoji, který je pro Váš zdravý vývoj nesmírně důležitý.
 • Pomohu Vám pracovat na Vašem sebevědomí, odhalit a poznat svou skutečnou hodnotu a podstatu.
 • Pomohu Vám setkat se s lidmi, kteří Vás skutečně ocení, a setkat se s partnerem duše.
 • Pomohu Vám odhalit Vaše životní poslání, abyste dělali skutečně to, pro co jste zrozeni a netrápili se v zaměstnání, které Vás nenaplňuje, protože když člověk dělá to, co skutečně miluje, přináší to radost nejenom jemu samotnému, ale také jeho rodině a okolí.
 • Pomohu Vám naučit se s lehkostí překonávat životní překážky, dál růst a konečně žít naplněný a spokojený život.
 • Hojnost ve Vašem životě se rozproudí, jakmile si uvědomíte, že si jí skutečně zasloužíte.

Jaké potíže řeším pomocí SRT

U dospělých

 • nízké sebevědomí a sebehodnocení
 • bloky na radosti ze života
 • potíže v partnerských vztazích
 • nadváha a podváha
 • potřeba „zajídat“ potíže
 • stavy úzkosti a paniky, deprese a fobie, nespavost
 • nedostatek hojnosti a prosperity
 • přivtělené duše a jiné entity
 • potíže se sexualitou
 • alergie a intolerance k potravinám
U dětí

 • ADHD a dětská agresivita
 • pomoc dětem s autismem
 • potíže po traumatických zážitcích (např. pomočování, zadrhávání, fobie, atd.)
 • potíže s nespavostí
 • potíže s příjmem potravy
 • strach z odloučení od maminky
 • strach z cizích lidí
 • a mnoho jiných potíží

Jaké jsou výhody SRT

Velkou výhodou SRT metody je její jemnost, nenáročnost a pečlivost, při které prozkoumám všechny bloky skutečně do hloubky.

SRT umožňuje bleskovou práci s diskarnáty - přivtělenými dušemi a jinými entitami - přebytečnými dušemi, které nenásilně a rychle odvedu nejen z Vaší aury, ale také z domů, bytů či jiných prostor.

Dalším velkým plusem SRT metody je její jemnost a nenásilnost. Prakticky v průběhu vteřin dokážu odstranit bloky z vědomí i z podvědomí, o kterých možná ani nevíte, a které mnohdy ovlivňují kvalitu Vašeho života.

Pro svou jemnost a nenáročnost je metoda SRT vhodná už pro nemluvňata. Zde je ale nutno připomenout, že při práci s dětmi je téměř vždy důležité pracovat i s rodičem/i.

Metoda SRT je nesmírně účinná při osobním rozvoji, a v průběhu sezení Vám pomohu uvolnit se, aby se ve Vás opět rozproudila radost ze života.

Jak probíhá sezení SRT

Celá terapie SRT (Spiritual Response Therapy) probíhá vsedě, bez nutnosti jakékoli aktivity z Vaší strany. Jediné co potřebujete je jasný záměr, cíl a touha po změně.

Po klidném usazení a vysvětlení průběhu terapie začnu komunikovat s Vaším „Vyšším Já“, které reaguje ideo-motorickou odpovědí skrze kyvadlo a komplexní systém 40 tabulek. Tím pečlivě prozkoumám Vaši podvědomou mysl a duševní záznamy, a odhalím skryté bloky, entity a přivtělené duše.

V průběhu sezení můžete pociťovat mrazení na těle či rozlévající se teplo. Tyto pocity ale trvají jenom krátký okamžik. Poté, prakticky okamžitě, ucítíte velkou úlevu.

Již v průběhu jediného SRT sezení mohu odstranit obrovské množství Vašich bloků a potíží. Odstraněnými bloky a emocemi si již nebudete muset opětovně procházet.