Masáže

Klasická a sportovní masáž

Masáž je považována za nejstarší léčebný prostředek. Naší první reakcí na jakýkoli úder či poranění je, že si začneme postižené místo intuitivně hladit a třít, což je vlastně masáž. Nejstarší zmínky o masáži pocházejí z oblasti Mezopotámie, Egypta a Číny. Můžeme ovšem předpokládat, že masáž jako léčebný prostředek používaly již pravěké kmeny.

Masáž je úkon léčebný a relaxační zároveň. Jejím cílem je příznivé ovlivnění místních i celkových stavů, potíží a změn, které vyvolala choroba, zranění nebo námaha. Přispívá k podpoře fyziologických pochodů, k posílení zdraví a ke zvýšení celkové odolnosti organismu. Účinek se projevuje na kůži, v orgánech, v krevním řečišti, v lymfatickém systému, ve šlachách a kloubních pouzdrech i v periferním nervstvu.